SYDV Personeli 'Kamu İşçisi' Statüsü Bekliyor!

Türkiye genelinde milyonlarca aileye, yardım ulaştıran Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları çalışanları statü konusunda mağdur oldu. Söz konusu vakıflarda çalışan 10 bir personel kamu işçi statüsü verilmesini istiyor.

SYDV Personeli 'Kamu İşçisi' Statüsü Bekliyor!
 

İşte 10 SYD statü konusundaki talepleri:
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışanları Devletimizin, Hükümetimizin Şefkat elini güzel Ülkemizin en ücra mezrasına kadar götüren, Sosyal devlet anlayışının taşrada yegane uygulayıcıları olan adeta sosyal yardımların kılcal damarları olduğu su götürmez bir gerçektir.”

Şöyle ki ;
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları; 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu hükümlerine istinaden Kanunun amacına uygun faaliyet ve çalışmalar yapmak ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakdî ve aynî yardımda bulunmak üzere her il ve ilçede 1986/11 sayılı Başbakanlık Genelgesi ekinde yer verilen resmi senet ile Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulmuşlardır. 5737 sayılı Vakıflar Kanunu'nun 3 üncü maddesinde Türk Medeni Kanunu'na göre kurulan Vakıflar "Yeni Vakıf" olarak adlandırılmıştır. Mezkûr Kanun'un 4 üncü maddesinde Vakıfların özel hukuk tüzel kişiliğine sahip oldukları açıkça hükme bağlanmış olup yetkili karar organı Mütevelli Heyetidir.

Türkiye'de genelinde, 81 İl ve 957 ilçede faaliyet gösteren İllerde Valilikler ilçelerde Kaymakamlıklar bünyesinde kurulu toplamda 1003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mevcuttur. Bu Vakıflar 10 bin çalışanı ile toplumun dezavantajlı kesimine hizmet vermektedir.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf çalışanları işe alınırken, devlet memurlarında aranan genel şartlar yanında, görevin niteliğine göre; 4 yıllık yükseköğrenim, kamu personeli seçme sınavı puanı, yabancı dil ve bilgisayar bilgisi gibi şartlara tabi tutuluyor. Asli görevler için vakıf müdürü, sosyal yardım ve inceleme görevlisi, muhasebeci, büro görevlisi, yardımcı hizmetli unvanları ile çalışanlar bulunuyor. Vakıf personeli belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılıyor. Vakıf çalışanları imzaladıkları sözleşme neticesinde de 4857 Sayılı İş Kanununa tabi olarak çalışıyor. Sosyal güvenlik açısından da SSK'lı olarak işçi statüsündedir.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları her kademedeki çalışanıyla ihtiyaç sahiplerine asli görevleri kapsamında; gıda, kömür, barınma(ev yapım-ev onarım) ve nakdi yardımlar sağlıyor. Vakıflar bu gibi asli görevleri yanında, mevzuat değiştikçe devletin yüklendiği sosyal sorumluluklarla ilgili faaliyetleri de yürütüyor. Bu faaliyetleri şu şekilde sıralayabiliriz;
- 65 yaş aylığı
- Engelli aylığı
- Engelli yakını aylığı
-Eşi vefat etmiş kadınlara yönelik düzenli nakit yardım programı
-Muhtaç asker ailelerine yönelik düzenli nakit yardım programı

Öksüz, yetim ve asker çocuğu yardım programı
-İşe başlama işe yönlendirme yardımı
- Genel Sağlık Sigortası (GSS) uygulamasında gelir tespiti işlemleri
- Eğitim, yaş ve sağlık durumuna göre yapılan şartlı sağlık ve eğitim yardımları.
-Terörle mücadele ve doğal afet gibi özellikli durumlarda da yardım yapma görevi
- Özelikle son bir yıldır Dünyayı ve ülkemizi derinden etkileyen covid-19 salgını kapsamında 83 milyon vatandaşımıza mesai mefhumu gözetmeksizin 7/24 hizmet vermektedir. Bu süreçte yapılan Ekonomi İstikrar Kalkanı paketi yardımı, Pandemi yardımı, Biz Bize Yeteriz Kampanyası Kapsamından toplanan yardımlar

Diğer kuruluşlarca Vakfımıza yönlendiren yardım başvurularını İvedilikle değerlendirip vatandaşlarımıza ulaştırmak için canla başla çalışıp hiçbir vatandaşımız mağdur edilmemiştir.

 Vefa Sosyal Destek gruplarının organizasyonunda ve tüm aşamalarında yer almaktadır. Arz fazlası patates ve soğan dağıtımı ivedilikle vatandaşımıza ulaştırılıyor. Yukarda görüldüğü gibi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aleni bir şekilde kamu işi yaptığı kamu kaynağı kullandığı ve Kamu kurumu olduğu aşikardır. 16.05.2018 tarihli Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun no : 7144 ile 29.05.1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Teşvik kanunun 7. Maddesine , Vakıflar 18.10.2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu iş sözleşmesi kanunun 34. Maddesinin ikinci fıkrası hükmüne göre Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünce imzalanacak işletme düzeyinde toplu iş sözleşmesi kapsamında işyerleridir maddesi eklenmiş olup kanunun gerekçesinde Vakıfların kamu işyerleri olduğu açıkça belirtmektedir.2018 yılından bu yana personel usul ve esaslarında bir değişikliğe gidilmemiş ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü imza altına alınan 2 toplu iş sözleşmesi olmasına rağmen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının işvereni olduğunu kabul etmemektedir.
Tüm bunların yanı sıra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının kamu kurumu olduğunu vurgulayan çok sayıda Yargıtay Kararları, Bölge Adliye Mahkemeleri Kararları bulunmaktadır.Bunca iş yoğunluğuna rağmen 10 bin çalışanı ile 83 milyon insana hizmet vermekteyiz. Vakıflar için ivedili bir şekilde norm kadro güncellemesi yapılıp çalışan sayısı artırılmalıdır. SYD Vakfı Çalışanlarının özlük haklarında iş güvencesi , tayin hakkı gibi bir çok ciddi sıkıntılar mevcuttur. Bu kapsamda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf çalışanları olarak Kamu işçisi Statüsü verilip özlük haklarının ivedilikli bir şekilde revize edilmesi elzemdir."